CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Lịch xe chạy
Lịch xe chạy
Thứ hai, 29 Tháng 7 2013 07:33

ĐẶT VÉ XE ONLINE TẠI: www.online.thuanthao.net

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP HỒ CHÍ MINH
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 TP HCM - Tuy HòaXe giường nằm 07h30, 17h00, 18h30, 19h00, 19h30 19h30, 05h00, 06h30, 07h00, 07h30 240.000đ
2 TP.HCM - Đà Nẵng Xe giường nằm 09h00, 11h00, 16h30, 17h40 07h00, 9h00, 14h30, 15h40 345.000đ
3 TP. HCM - Quy Nhơn Xe giường nằm 18h00 08h00 240.000đ
4Điện thoại phòng vé tại Tp Hồ Chí Minh: 08. 3 5112 957 – 3.511.1442

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP TUY HÒA (PHÚ YÊN)
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Tuy Hòa - TP HCMXe giường nằm 17h00, 17h15, 17h45, 18h00 06h00, 06h15, 06h45, 07h00 240.000đ
2 Tuy Hòa - Nha Trang Xe Sao vàng 45 ghế 05h30, 08h30, 13h30, 17h30 8h30, 11h30, 16h30, 20h30 65.000đ
3 Tuy Hòa - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 07h30, 13h30 09h30, 15h30 60.000đ
4 Tuy Hòa - Đà Nẵng Xe giường nằm 07h00, 19h00 16h00, 04h00 210.000đ
5 Tuy Hòa - Đăklăk Xe Sao vàng 29 ghế 07h30 12h30 95.000đ
6 Tuy Hòa - La Hai Xe Mercerdes 16 ghế 7h30, 08h30, 13h30, 18h30 08h30, 9h30, 14h30, 19h30 30.000đ
7 Tuy Hòa - Sơn Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 08h, 13h30, 16h 09h, 14h30, 17h 30.000đ
8 Tuy Hòa - Sông Hinh Xe Mercerdes 16 ghế 08h, 13h 09h, 14h30 30.000đ
9 Tuy Hòa - Đà Lạt Xe Sao vàng 45 ghế 08h30 17h30 155.000đ
10 Tuy Hòa - Gia Lai Xe Mercerdes 16 ghế 06h30 11h30 120.000đ
11 Gia Lai - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 13h30 18h30 120.000đ
12 La Hai - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 06h00, 16h00 07h00, 17h00 30.000đ
13 Sông Hinh - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 16h 17h 30.000đ
14 Sơn Hòa - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 16h 17h 30.000đ
Điện thoại phòng vé tại Phú Yên: 0573. 820303 – 3.821111 - 0914.140.483

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP QUI NHƠN (BÌNH ĐỊNH)
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Qui Nhơn - TP HCM Xe giường nằm 17h00 07h00 240.000đ
2 Qui Nhơn - Đà Lạt Xe Sao vàng 45 ghế 06h30 15h30 180.000đ
3 Qui Nhơn - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 10h00,16h00 12h00,18h00 60.000đ
4 Qui Nhơn - Nha Trang Xe Sao vàng 45 ghế 06h30 11h30 95.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Qui Nhơn: 056. 3 746.647 – 0914.742.668

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP ĐÀ LẠT
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đà Lạt - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 07h00 15h30 180.000đ
2 Đà Lạt - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 07h00 13h30 155.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Đà Lạt: 057. 3 550033

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP NHA TRANG
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Nha Trang - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 13h15 18h15 95.000đ
2 Nha Trang - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 05h30, 09h00, 13h15, 17h30 8h30, 12h00, 16h30, 20h30 65.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Nha Trang: 058.3 560.818 - 3.560.828

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP ĐÀ NẴNG
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đà Nẵng - Tp HCM Xe giường nằm 11h00, 16h00, 17h30 09h00, 14h00, 15h30 345.000đ
2 Đà Nẵng - Tuy Hòa Xe giường nằm 08h00, 18h00 17h00, 04h00 210.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Đà Nẵng: 0511.3 767677 - 3.767777

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ ĐĂK LĂK
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đăklăk - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 13h30 18h00 95.000đ
Điện thoại phòng vé tại Đăk lăk: 0500. 3 877127
scroll back to top