CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Lịch xe chạy
Lịch xe chạy
Thứ hai, 29 Tháng 7 2013 07:33

ĐẶT VÉ XE ONLINE TẠI: www.online.thuanthao.net

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP HỒ CHÍ MINH
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 TP HCM - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 19h20 07h30 200.000đ
Xe giường nằm 18h30, 19h15, 19h30 06h30, 07h00, 07h30 250.000đ
2 TP.HCM - Đà Nẵng Xe giường nằm 11h00, 16h30, 17h40 9h00, 14h30, 15h40 380.000đ Không bao ăn
3 TP HCM - Huế Xe giường nằm 10h00, 14h30 11h00, 15h30 450.000đ Không bao ăn
4 TP. HCM - Quy Nhơn Xe giường nằm 18h00 08h00 270.000đ Không bao ăn
5 TP. HCM - Vinh Xe giường nằm 08h00 17h30 690.000đ Không bao ăn
Điện thoại phòng vé tại Tp Hồ Chí Minh: 08. 3 5112 957 – 3.511.1442

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP TUY HÒA (PHÚ YÊN)
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Tuy Hòa - TP HCM Xe Sao vàng 45 ghế 18h30 07h00, 200.000đ
Xe giường nằm 17h00, 18h00, 18h15, 18h45 06h00, 07h00, 07h15, 07h45 250.000đ
2 Tuy Hòa - Nha Trang Xe Sao vàng 45 ghế 05h30, 08h30, 10h00, 13h30, 17h30 8h30, 11h30, 13h00, 16h30, 20h30 70.000đ
3 Tuy Hòa - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 07h30, 13h30 09h30, 15h30 60.000đ
4 Tuy Hòa - Đà Nẵng Xe giường nằm 07h00, 19h00 16h00, 04h00 220.000đ
5 Tuy Hòa - Đăklăk Xe Sao vàng 29 ghế 07h30 12h30 100.000đ
6 Tuy Hòa - La Hai Xe Mercerdes 16 ghế 08h30, 18h30 09h30, 19h30 30.000đ
7 Tuy Hòa - Đà Lạt Xe Sao vàng 45 ghế 08h30 15h30 165.000đ
8 Tuy Hòa - Gia Lai Xe Mercerdes 16 ghế 06h30 11h30 130.000đ
9 Gia Lai - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 13h30 18h30 130.000đ
10 La Hai - Tuy Hòa Xe Mercerdes 16 ghế 06h00, 16h00 07h00, 17h00 30.000đ
Điện thoại phòng vé tại Phú Yên: 0573. 820303 – 3.821111 - 0914.140.483

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP QUI NHƠN (BÌNH ĐỊNH)
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Qui Nhơn - TP HCM Xe giường nằm 17h00 07h00 270.000đ Không bao ăn
2 Qui Nhơn - Đà Lạt Xe Sao vàng 45 ghế 06h30 15h30 210.000đ
3 Qui Nhơn - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 10h00,16h00 12h00,18h00 60.000đ
4 Qui Nhơn - Nha Trang Xe Sao vàng 45 ghế 06h30 11h30 110.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Qui Nhơn: 056. 3 746.647 – 0914.742.668

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP HUẾ
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Huế - TP HCM Xe giường nằm 10h00,14h30 11h00,15h30 450.000đ Không bao ăn
Điện thoại phòng vé tại Tp Huế: 054. 3 819.222 – 3.819.229

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP VINH
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Vinh - TP HCM Xe giường nằm 08h00 17h30 690.000đ Không bao ăn
Điện thoại phòng vé tại Tp Vinh: 038. 860.8448 – 0913.852.438

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP ĐÀ LẠT
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đà Lạt - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 07h00 15h30 210.000đ
2 Đà Lạt - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 07h00 13h30 165.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Đà Lạt: 057. 3 550033

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP NHA TRANG
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Nha Trang - Qui Nhơn Xe Sao vàng 45 ghế 13h15 18h15 110.000đ
2 Nha Trang - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 05h30, 8h30, 13h15, 17h30 8h30, 11h30, 16h30, 20h30 70.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Nha Trang: 058.3 560.818 - 3.560.828

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ TP ĐÀ NẴNG
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đà Nẵng - Tp HCM Xe giường nằm 11h00, 16h00, 17h30 09h00, 14h00, 15h30 380.000đ Không bao ăn
2 Đà Nẵng - Tuy Hòa Xe giường nằm 08h00, 18h00 17h00, 04h00 220.000đ
Điện thoại phòng vé tại Tp Đà Nẵng: 0511.3 767677 - 3.767777

 

LỊCH XE XUẤT PHÁT TỪ ĐĂK LĂK
STT TUYẾN ĐƯỜNG LOẠI XE GIỜ XUẤT BẾN GIỜ ĐẾN BẾN DỰ KIẾN GIÁ VÉ GHI CHÚ
1 Đăklăk - Tuy Hòa Xe Sao vàng 45 ghế 14h00 18h30 100.000đ
Điện thoại phòng vé tại Đăk lăk: 0500. 3 877127
scroll back to top